Prof. Dr. TOLGA ERDEM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. TOLGA ERDEM

T: (0282) 250 2264

M terdem@nku.edu.tr

W terdem.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTİSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL UNİVERSİTESİ
2013-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2001-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Yapılar ve Sulama
Sulama Sistemleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Atabey B., ERDEM T., Trakya Bölgesi Koşullarında Damla Sulama Uygulamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Journal of Adnan Menderes University Faculty, vol. 13, pp. 53-61, 2016.
Özgün Makale EBSCO
2. ERDEM T., HÜSEYİN İ., Rekreasyon alanı sulama projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 57-66, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ
3. ERDEM T., ERDEM Y. ., OKURSOY H. ., GÖÇMEN E., Variations of non-water stressed baselines for dwarf cherry trees under different irrigation regimes, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 41-49, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ
4. ERDEM Y. ., ARIN L., ERDEM T., POLAT S., DEVECİ M., OKUSOY H., Crop water stress index for assesing irrigation scheduling of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica), AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol. 98, pp. 148-156, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ERDEM T., ARIN L., YEŞİM E., POLAT S., DEVECİ M., OKURSOY H. ., GÜLTAŞ H. T., Yield and quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods, AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol. 97, pp. 681-688, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ERDEM T., ERDEM Y., ORTA A., OKURSOY H., Water-yield relationships of potato under different irrigation methods and regimens, SCIENTIA AGRICOLA, vol. 63, pp. 226-231, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. ERDEM Y., ERDEM T., ORTA A., OKURSOY H., Canopy-air temperature differential for potato under different irrigation regimes, ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol. 56, pp. 206-216, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. ERDEM Y., ŞEHİRALİ S., ERDEM T., DİNÇER K., Determination of crop water stress index for irrigation scheduling of bean (Phaseolus vulgaris L.), TURKISH JOURNAL of AGRICULTURE and FORESTRY, vol. 30, pp. 195-202, 2006.
Özgün Makale CABI
9. ERDEM T., ERDEM Y., ORTA A., OKURSOY H., Use of a crop water stress index for scheduling the irrigation of sunflower (Helianthus annuus L.), Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 30, pp. 11-20, 2006.
Özgün Makale CABI
10. ERDEM T., ORTA A., ERDEM Y. ., OKURSOY H., Crop water stress index for potato under furrow and drip irrigation sytems, POTATO RESEARCH, vol. 48, pp. 49-58, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ERDEM Y., ERDEM T., ORTA A., OKURSOY H., Irrigation scheduling for watermelon with crop water stress index (CWSI), JOURNAL CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE, vol. 6, pp. 455-465, 2005.
Özgün Makale CAB
12. BAŞER İ., ŞEHİRALİ S., ORTA A., ERDEM T., ERDEM Y., YORGANCILAR Ö., Effect of different water stresses on the yield and yield components of winter wheat, CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 32, pp. 217-223, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ORTA A., BAŞER İ., ŞEHİRALİ S., ERDEM T., ERDEM Y., Use of infrared thermometry for developing baseline equations and scheduling irrigation in wheat, CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 32, pp. 363-370, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ORTA A., ERDEM Y., ERDEM T., Crop water stress index for watermelon, SCIENTIA HORTICULTURAE, vol. 98, pp. 121-130, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ERDEM T., DELİBAŞ L., Yield response of sunflower to water stress under Tekirdag conditions, HELIA, vol. 26, pp. 149-158, 2003.
Özgün Makale cab
16. ORTA A., ŞEHİRALİ S., BAŞER İ., ERDEM T., ERDEM Y., YORGANCILAR Ö., Water-yield relation and water-use efficiency of winter wheat in Western TURKEY, CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 30, pp. 367-374, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. ORTA A., ERDEM T., YEŞİM E., Determination of water stress index in sunflower, HELIA, vol. 25, pp. 27-38, 2002.
Özgün Makale CAB
18. ERDEM T., DELİBAŞ L., ORTA A., Water - use characteristics of sunflower (Helianthus annuus L) Under Deficit Irrigation, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 4, pp. 766-769, 2001.
Özgün Makale CABI
19. ORTA A., M EMİN A., ERDEM T., Effects of different irrigation methods and moisture regimes on vegetative growth parameters of Starking Delicious apple trees, Journal of Applied Horticulture, vol. 2, pp. 108-110, 2000.
Özgün Makale CABI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TÜRKER U., ERDEM T., A feasibility study of variable rate irrigation in Black Sea Area: Water and energy saving from the application, Journal of Information Technology in Agriculture, cilt 1, ss. 1-8, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. PEKCAN V., ERDEM T., Edirne koşullarında destekleme sulamanın ayçiçeğinin su kullanımı ve verimine etkileri, Trakya Univ. J. Sci, cilt 6, ss. 59-66, 2005.
Özgün Makale ULAKBİM
3. ŞEHİRALİ S., ERDEM T., ERDEM Y., KENAR D., Damla sulama ile sulanan fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) su kullanım özellikleri, Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 11, ss. 212-216, 2005.
Özgün Makale CABİ
4. ORTA A., YÜKSEL A. N. ., AKÇAY M. . E., ERDEM T., BALCI B., Elma ağaçlarının farklı sulama yöntemi ve programları altında üretim özelliklerinin belirlenmesi, Uludağ Üniv. Zir. Fak. Dergisi, cilt 15, ss. 99-106, 2001.
Özgün Makale CABİ
5. ORTA A., ŞENER M., ERDEM T., YEŞİM E., Trakya Bölgesinde tarımı yapılan kültür bitkilerinin sulama programlarının oluşturulmasında açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanma olanakları, Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 97-104, 2001.
Özgün Makale CABİ
6. ERDEM T., Tekirdağ koşullarında ayçiçeğinin su tüketimi, Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 62-68, 2001.
Özgün Makale CABİ
7. ORTA A., YÜKSEL A. N., ERDEM T., Tekirdağ koşullarında farklı sulama yöntemlerinin elma ağaçlarının su tüketimine etkisi, Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 6, ss. 109-115, 2000.
Özgün Makale CABİ
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ERDEM T., ERDEM Y., Sulama zamanı planlamasında bitkiye dayalı ölçüm tekniklerinden : Infrared Termometre Tekniği, Tarlasera, ss. 66-69, 2010.
Teknik Not
2. ORTA A., ERDEM T., ERDEM Y., Sulama ile Gübreleme, HASAD, 1996.
Teknik Not
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Akın S., ERDEM T., Effect of Different Irrigation Regimes on Water Use and Vegetative Growth Paramaters of Walnut Tress., 8th International Conference Biosytems Engineering 2017 (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
2. ERDEM T., KAYHAN A., Onion vegetative growth, yield and quality parameters under drip and subsurface drip irrigation methods, 2nd International Symposium for Agriculture and Food (05.10.2015-08.10.2015).
Özet bildiri
3. TÜRKER U., ERDEM T., AKDEMİR B., A feasibility study of variable rate irrigation in black sea area: Design characterictics of a boom type traveller irrigator, ITAFFE 10 (14.06.2010-18.06.2010).
Tam metin bildiri
4. ERDEM T., ERDEM Y. ., ORTA A., OKURSOY H., Response of agronomic crops to use of deficit irrigation in Trakya Region-Turkey, International Symposium on water and land management for sustainable irrigated agriculture (04.04.2006-08.04.2006).
Özet bildiri
5. ERDEM Y. ., ERDEM T., OKURSOY H. ., ORTA A., Use of Infrared thermometry for developing baseline equations for main crops of Trakya Region in Turkey, nternational Symposium on water and land management for sustainable irrigated agriculture (04.04.2006-08.04.2006).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYHAN A., ERDEM T., Damla ve Toprakaltı Damla Sulama Yöntemlerinin Soğanın Su Kullanımı Üzerine etkileri, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
2. MUTLU R., KONUKCU F., ERDEM T., ERDEM Y., BAHAR E., SAĞLAM M., Gündüz A., YAŞASIN A. S. ., ÇOŞKUN Z., Meyve ağaçlarında ve asmada gövde su içeriği ve elektriksel iletkenlik ölçümleriyle su stresinin ve sulama zamanının belirlenmesi, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
3. ŞEHİRALİ S., ORTA A., BAŞER İ., ERDEM T., ERDEM Y. ., YORGANCILAR Ö., Trakya Bölgesinde üretilen ekmeklik buğdayların çeşit-su-v erim-kalite ilişkilerinini belirlenmesi, Türkiye 4, Tarla Bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
4. ERDEM T., ALBUT S., Bitki deseni ve su dağıtım yöntemlerinin sulama şebekelerinin yönetimine olan etkilerinin araştırılması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
5. ERDEM T., ORTA A., ERDEM Y. ., LATİF C., Sera koşullarında damla sulama yöntemiyle sulanan domates bitkisininin sulama zamanının planlanması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
6. ERDEM T., ORTA A., ERDEM Y. ., CİNKILIÇ L., Sera koşullarında damla sulama yöntemiyle sulanan hıyar bitkisininin sulama zamanının planlanması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Scholar, AcademicResource Index, Advances Sciences Index
2. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Schoolar, Academic Resource Index, Advanced Sciences Index
3. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Scholar,
4. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Schoolar, Academic Resource Index, Advanced Sciences Index
5. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Scholar, Academic Resource Index, Advances Sciences Index
6. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Scholar, Academic Resource Index, Advance Sciencec Index
7. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin publishers.
Uluslararası Dergi Google Scholar
8. Open Access Journal of Agricultural Research (OAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Scholar
9. Open Acess Jounal of Agricultural Research (QAJAR), Yayın Yeri: Medwin Publishers.
Uluslararası Dergi Google Scholar
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Integrative Agriculture, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Agricultural Water Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
4. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TÜBiTAK -ULAKBİM
5. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
6. Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi EBSCO
7. Harran Journal of Agricultural and Food Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Tübitak-Ulakbim
8. Türkiye Tarımsal Araştımalar Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Tübitak-Ulakbim
9. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CABI, Scopus
10. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi AGRICOLA, CAB, EBSCO
11. Agricultural Water Management, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ULAKBİM, Cab
Ulusal Projeler
1. konya kapalı havzası sektörel su tahsis planını hazırlanması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 02.02.2017-Devam Ediyor.
2. Yerli Üretim Yassı Damla Sulama Borularında Basınç-Debi İlişkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2016-23.06.2016.
3. Tekirdağ Koşullarında Ceviz Ağaçlarının Su Tüketiminin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.12.2014-30.11.2016.
4. Damla Sulama İle Sulanan Ceviz Ağaçları İçin Uygun Lateral Tertip Biçiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 31.03.2014-06.03.2018.
5. A Feasibility Study for Variable Rate Irrigation in the Black Sea region: Economical and Environmental Benefits, DİĞER, Araştırmacı.
6. Starking Delicious Elma Çeşidinde Farklı Sulama Yöntemi ve Sulama Suyu Miktarlarının Gelişme, Verim ve Kaliteye Etkisi, BAP, Araştırmacı.
7. Farklı damlatıcı derinliği ve sulama suyu miktarlarının toprakaltı damla sulama yöntemi ile sulanan soğanın gelişme, verim ve kalite unsurlarına etkisinin belirlenmesi, DİĞER, Proje Koordinatörü.
8. Patates Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin ve Su-Verim-Kalite İlişkilerinin Belirlenmesi, BAP, Proje Koordinatörü.
9. ?Trakya Bölgesinde Üretilen Ekmeklik Buğdayların Çeşit-Su-Verim-Kalite İlişkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
10. Meyve Ağaçlarında ve Asmada Gövde Su İçeriği ve Elektriksel İletkenlik Ölçümleriyle Su Stresinin ve Sulama Zamanın Belirlenmesi, DİĞER, Araştırmacı, Devam Ediyor.
11. Kiraz Ağaçlarında Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesinde Bitkiye Dayalı Ölçüm Tekniklerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması, BAP, Araştırmacı.
12. Bitki-Toprak-Atmosfer Ölçümlerini Kapsayan Sulama Teknolojilerinin Brokkoli (Brassica Oleracea L. var. Italica) Tarımında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
Kültürteknik Derneği, Üye, 1995-.